IOS Office Bearers

 Dr. Pradeep Jain 
President

Dr Sridevi Padmanabhan 
Hon. Secretary

Dr. Tradib A Jayapal
Vice President

Dr. Silju Mathew 
President Elect

Dr. Shailesh Deshmukh
Imm Past President

Dr. C Deepak
Imm Past Secretary

 

Dr. K Gnana Shanmugan
Hon Jt Secretary

Dr. Sanjay Labh
Hon Treasurer

Dr. Puneet Batra
Editor, JIOS

Dr. Pradeep Raghav
Editor, JCO - IOS

Dr. Biju Abraham
Editor, IOS Times

Dr. Jayesh Rahalkar
IBO Ex Officio Member


Executive Committee Members

Dr. Ajit Pillai

Dr. Raj Vikram

Dr. Anand Tripathi

Dr. Reji Abraham

Dr. Ankit Sikri

Dr. Sanjeeb Sahu

Dr. Deena Dayalan

Dr. Sanju Somaiah

Dr. Digvijay Patil

Dr. Santhosh Ramegowda

Dr. Divyaroop Rai

Dr. Salil Nene

Dr. Edeinton Arumugham

Dr. Shailesh Shenava

Dr. Gaurav Gupta

Dr. Shahul Hameed Faizee

Dr. Kavitha Iyer

Dr. Swati Acharya

Dr. Munish Reddy

Dr. Syed Khalid Altaf

Dr. Pritam Mohanty

Dr. Vaibhav Mishra

Dr. Raghunandan Chunduri

Dr. Vijay Adith